10% korting op bijna het gehele merk DS4U met code: DS4U10

Bezig met laden...

Privacyverklaring Designstoel4u

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de website van Designstoel4U  (designstoel4u.nl) wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Designstoel4U ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens die Designstoel4U verzamelt, worden door Designstoel4U uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de Designstoel4U website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Designstoel4U kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Designstoel4U te verrichten, dan wel wanneer Designstoel4U ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Designstoel4U geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via klantenservice@designstoel4u.nl De gegevens die Designstoel4U verwerkt zijn:

Gegevens

Doel

Naam, voornaam, aanhef

Voor de juiste aanhef in de nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie, bijvoorbeeld over bestellingen, deelname aan prijsvragen of andere acties en het versturen van uw bestellingen en het uitnodigen tot het schrijven van een review door onze review partner Webwinkelkeur.

Adres & postcode

Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

Telefoonnummer

Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

Bedrijfsnaam (optioneel)

Voor eventuele communicatie en correct kunnen afleveren van uw geplaatste bestellingen.

E-mailadres

Voor het versturen van nieuwsbrieven of andere aanbiedingen (indien je je daarvoor hebt aangemeld), voor het bevestigen van (online) bestellingen, deelname aan prijsvragen en het uitnodigen tot het schrijven van een review door onze review partner Webwinkelkeur.

Wachtwoord

Voor het aanmaken en beveiligen van uw Designstoel4U account.

Land

Voor juiste adressering en aflevering van de door u bestelde producten.

Alleen voor bedrijven.
Uw bedrijfsnaam
BTW-nummer
KvK-nummer

Ten behoeve van zakelijke facturen.

Click historie

Om aan de hand van door jou bezochte pagina’s op designstoel4u.nl te analyseren welke productinformatie voor jou interessant kan zijn en daarop aangepaste content te tonen, en om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van designstoel4u.nl en nieuwsbrieven en andere emails te verbeteren.

IP-adres

Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.


Cookies
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of artikelen, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt.


Hoe beveiligt Designstoel4U verzamelde informatie over mij?
Designstoel4U zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

   * Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. Designstoel4U verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde payment service providers;
   * Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;
   * Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie;
   * Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computer hardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Designstoel4U hebt verstrekt

Hoe lang bewaart Designstoel4U mijn persoonsgegevens?
Designstoel4U bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen moet Designstoel4U jouw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kun je contact opnemen met de klantenservice van Designstoel4U.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Designstoel4U?
Je kunt kiezen om:

   * je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren;
   * je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres;
   * je account uit te schakelen om toekomstige aankopen via je account te voorkomen;
   * cookies bij het bezoeken van Designstoel4U.nl uit te schakelen;
   * je profiel te laten verwijderen door Designstoel4U.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Designstoel4U. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Beoordelingen


WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.